Advotakfirman En&son

Advokatfirman En&Son AB är specialiserade på brottmål. Klientlojalitet, tystnadsplikt och diskretion är några av advokatens kärnvärden och något vi värdesätter högt. Det innebär att du som klient är i första rummet och ditt försvar, oavsett utgångsläge, är helt centralt för hur vi jobbar.

Som brottsmisstänkt har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Du har också en starkt skyddad rätt att själv välja ett ombud. Varför välja något annat än det bästa?

arrow_forward

Erfarenhet

Advokatfirman En&Son har varit inblandade i några av modern rättshistorias mest omfattande och uppmärksammade mål. Vi har alltså gedigen egen erfarenhet av svårare och mer komplexa mål. Vi har vid flertalet tillfällen engagerat experter för att kunna presentera det bästa försvaret möjligt för våra klienter. Det har varit fråga om experter på tele- och datakommunikation, rättsvetenskapsmän, rättsläkare m.m.

Brottmål

Socialmål

Migrationsmål

Familjemål

Våra rättsområden

Även om vi är specialister på brottmål har vi även advokater som är verksamma inom flera rättsområden.

arrow_forward

Behöver du hjälp?

Är du misstänkt för brott? Har du blivit kallad till förhör? Har du blivit utsatt för brott?

arrow_forward